Zagovornik načela enakosti je doslej opravil 16 ocen diskriminatornosti predpisov. V šestih primerih je ocenil, da so predpisi diskriminatorni.

V treh primerih je vlada po priporočilih Zagovornika odpravila diskriminatornost predpisov. Že prejšnja vlada je ukinila starostno omejitev subvencioniranja mesečnih vozovnic za javni prevoz za študente, sedanja pa omejitve nakupovanja starejših v času epidemije ter omogočila odlog plačila kreditov tudi tujcem s stalnim prebivališčem v Sloveniji.

Ob mednarodnem dnevu invalidov je Zagovornik izdal še dve oceni diskriminatornosti predpisov in vladi predlagal njuni spremembi. Priporočil ji je, naj izenači pravice športnikov invalidov v primerjavi z drugimi športniki, prejemniki medalj na svetovnih prvenstvih v olimpijskih disciplinah oziroma panogah, ki imajo pravico do posebnega dodatka pri pokojnini. V drugem primeru pa je vladi priporočil, naj odpravi pravno praznino, ki je nastala leta 2012, in ponovno zagotovi usklajevanje višine invalidnin za telesno okvaro.

V zvezi z enakopravnostjo parov istega spola je Zagovornik ocenil, da so ti po sedanji ureditvi diskriminirani. »Zaradi razjasnitve tega občutljivega vprašanja smo skladno z določbo 38. člena Zakona o varstvu pred diskriminacijo na ustavno sodišče podali zahtevo za ustavno presojo. Sedanja ureditev povzroča različno obravnavo in daje različne pravice ljudem izključno zaradi njihove spolne usmerjenosti in posledično spola njihovih partnerjev. V vloženi zahtevi obširno pojasnjujemo, zakaj je to po naši oceni diskriminatorno,« je povedal zagovornik načela enakosti Miha Lobnik.

V štirih letih delovanja je Zagovornik postal organ, ki opravlja vse naloge, kot jih določa Zakon o varstvu pred diskriminacijo: ljudem svetuje, ko menijo, da so diskriminirani; na podlagi prijav domnevno diskriminiranih ali prič diskriminacije ugotavlja diskriminacijo; ocenjuje diskriminatornost predpisov; daje priporočila državnim organom in zasebnikom, kako preprečiti ali odpraviti diskriminacijo; spremlja pa tudi splošno stanje na tem področju v Sloveniji. Zagovornik načela enakosti je dejaven član evropske mreže organov za enakost Equinet.

Vse ocene diskriminatornosti Zagovornika načela enakosti so dostopne na: https://www.zagovornik.si/ocene-diskriminatornosti/.