Upravni organ, ki deluje na dvojezičnem območju, italijanskemu državljanu s stalnim prebivališčem v Sloveniji ni želel izdati odločbe v italijanskem jeziku kot jeziku italijanske narodne skupnosti v Sloveniji. Zatrjeval je, da do tega ni upravičen, ker ni pripadnik italijanske manjšine. Upravni organ je s tem posegel v pravico zavezanca, da na dvojezičnem območju v postopku pred državnim organom uporabi jezik narodne skupnosti, ki je priznan kot uradni jezik poslovanja organa. Zagovornik je zato ugotovil neposredno diskriminacijo.

Dokumenti: