Zagovornik načela enakosti je na vlado naslovil priporočili glede izvajanja Nacionalne strategije cepljenja proti Covid-19 in omilitve pogojev izhoda iz države.

V priporočilu o Nacionalni strategiji cepljenja proti Covid-19 je Zagovornik vladi priporočil, naj z vsemi razpoložljivimi viri in ukrepi zagotovi dosledno in čimprejšnje cepljenje najranljivejših skupin, še posebej starejših in oseb s kroničnimi boleznimi. Pri tem naj zagotovi tudi spoštovanje pravice do enake obravnave prebivalcev ne glede na njihov kraj bivanja.

Zagovornik je v priporočilu opozoril, da strategija cepljenja jasno izpostavlja, da je starost najpomembnejši dejavnik tveganja za težji potek bolezni Covid-19, tveganje pa je večje tudi pri posameznikih z določenimi kroničnimi obolenji.

Starost in zdravstveno stanje sta po Zakonu o varstvu pred diskriminacijo osebni okoliščini, zaradi katerih nihče ne sme biti obravnavan slabše.

Priporočilo je dostopno prek: https://www.zagovornik.si/wp-content/uploads/2021/04/Priporocilo-Zagovornika-nacela-enakosti-glede-izvajanja-Nacionalne-strategije-cepljenja-proti-COVID-19.pdf.

V priporočilu glede Odloka o določitvi pogojev vstopa v Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni Covid-19, ki omejuje pravico zapustiti državo in vstopiti vanjo, je Zagovornik opozoril na potencialno slabšo obravnavo tistih, ki niso imeli dostopa do cepljenja, tistih, ki niso preboleli Covid-19, in potomcev priseljencev ali tujih državljanov.

Kot vemo, so bile glede na Nacionalno strategijo cepljenja proti Covid-19 med cepljenimi pretežno in le nekatere osebe določene starosti, s kroničnimi boleznimi in z določenim družbenim položajem, ki izhaja iz njihovih funkcij, zaposlitev in družbenih vlog. Vse ostale kategorije prebivalstva pa do cepiva niso imele dostopa, čeprav bi se želele cepiti. Odlok jim torej izstop iz države onemogoča na podlagi njihovih osebnih okoliščin starosti, zdravstvenega stanja in družbenega položaja, je opozoril Zagovornik.

Iz države ne morejo niti vsi tisti, ki še niso preboleli bolezni Covid-19, kar prav tako pomeni, da so nekateri v potencialno slabšem položaju samo zaradi svoje osebne okoliščine zdravstvenega stanja.

Prepoved izstopa iz države pa bi lahko po oceni Zagovornika v slabši položaj postavljala tudi osebe zaradi njihovega etničnega porekla, narodnosti in državljanstva. Potomci priseljencev ali tuji državljani, ki so trenutno v Sloveniji, bi v času velikonočnih praznikov bolj verjetno uresničevali pravico do izstopa iz države, a jim je to onemogočeno. S tem odlok potencialno posega tudi v njihovo temeljno pravico do zasebnega in družinskega življenja, je v priporočilu navedel Zagovornik.

Po njegovi preliminarni oceni odloka popolna prepoved izstopa iz države in vstopa v državo za vse tiste kategorije, ki ne sodijo v nobeno od izjem, ni nujno potrebno sredstvo za zajezitev širjenja okužb, saj v ta namen obstajajo druga sredstva, ki so pod enakimi pogoji dostopna vsem.

Vladi je zato priporočil, naj spremeni pogoje vstopa in izstopa iz države tako, da bodo skladni z načelom enakega obravnavanja ne glede na dostopnost cepiva, ne glede na dejstvo, ali je oseba prebolela COVID-19 ali ne, in ne glede na narodnost oziroma državljanstvo. Za vstop v državo oziroma izstop iz nje naj določi takšne pogoje, ki bodo dostopni vsem, ne glede na njihove osebne okoliščine. Kot primer je navedel negativni PCR test, ki ni starejši od 48 ur, oziroma karanteno.

Dodal je, da je pogojevanje izhoda iz države s plačilom kazni za tiste, ki zaradi svojih osebnih okoliščin ne izpolnjujejo pogojev za izhod, potencialno neskladno z odlokom, z zakonom o nalezljivih boleznih in z ustavo.

Priporočilo je dostopno prek: https://www.zagovornik.si/wp-content/uploads/2021/04/Priporocilo-Zagovornika-nacela-enakosti-glede-prepovedi-izhoda-iz-drzave.pdf.