Zagovornika načela enakosti se je udeležil dogodka RTV Slovenija v okviru sodelovanja v projektu ADLAB PRO (Audio description: a laboratory for the development of a new professional profile) na temo zvočnega opisovanja oziroma avdiodeskripcije (AD). V projektu se je z evropskimi partnerji razvilo pomembna znanja in naslovilo dobre prakse AD (mdr. usposabljanje tistih, ki te storitve zagotavljajo). AD lahko pomembno prispeva k zagotavljanju dostopnosti najrazličnejših vizualnih vsebin osebam, ki so senzorno ovirane (zlasti slepim in slabovidnim). Ne gre le za zagotavljanje le tistih, ki jih ponuja javni RTV servis. V času informacijske družbe je obseg informacij in storitev, ki so ljudem na voljo prek vizualnih vsebin zelo velik. Zato je njihova (ne)dostopnost vsestransko pomembna za zagotavljanje svobode širjenja in sprejemanja informacij, tudi tistih javnega značaja, obveščenosti, s tem pa tudi za učinkovito uživanje drugih pravic. AD pomembno prispeva k vključenosti in zagotavljanju polnega in enakega sodelovanja vseh ljudi pri najrazličnejših vidikih življenja v skupnosti. Dogodek je bil zato namenjen tudi mreženju oziroma širjenju kroga uporabe teh tehnik, med drugim tudi vsem deležnikom, ki si prizadevajo svoje vsebine dostopno predstavljati javnosti. Vprašanja zagotavljanja dostopnosti so v pomembnem delu tudi izraz obveznosti preprečevanja in odpravljanja diskriminacije zaradi invalidnosti. Z zanimanjem spremljamo tudi druga pomembna prizadevanja RTVS na tem področju, naprimer prek zagotavljanja zvočnega in tekstovnega podnaslavljanja TV oddaj, uporabe sintetizatorjev govora, lahkega branja in drugih tehnik.