Zagovornik načela enakosti je uvedel postopek ocene diskriminatornosti odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2. Ocenil bo, ali odlok zaradi načina, kako je zastavljen, vodi v diskriminacijo.

Če Zagovornik oceni, da je predpis diskriminatoren, vladi predlaga spremembo predpisa. Če s predlogom ni uspešen, mu zakon daje možnost sprožiti zahtevo za presojo ustavnosti predpisa na Ustavnem sodišču. To sodišče ima to zadnjo besedo o tem, ali je določen predpis diskriminatoren.

Zagovornik je po tem, ko je vlada objavila prenovljeni odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, prejel 10 pisnih prijav in več klicev oseb, ki so predlagale uvedbo postopka ocene diskriminatornosti odloka.

Prijavitelji domnevne diskriminatornosti predpisa menijo, da jih je vlada z odlokom neupravičeno postavila v slabši položaj v primerjavi z drugimi prebivalci, in sicer zato, ker je omejitev gibanja na občine delno sprostila samo za uporabnike posebne aplikacije za pametne telefone. Zatrjujejo diskriminacijo na podlagi osebnih okoliščin premoženjskega stanja in starosti.

Do zaključka postopka ocene diskriminatornosti predpisa Zagovornik odloka ne komentira.

O diskriminaciji sicer govorimo takrat, ko je nekdo neupravičeno deležen slabše obravnave zaradi svojih osebnih okoliščin, kot so spol, narodnost, rasa ali etnično poreklo, starost, invalidnost, premoženjsko stanje in podobno. O posredni diskriminaciji govorimo, kadar se na podlagi na videz nevtralnih pogojev prav določena skupina ljudi z določenimi osebnimi okoliščinami znajde v slabšem položaju.

Zaključeni postopki ocen diskriminatornosti predpisov in ugotavljanj diskriminacije so dostopni na povezavi https://www.zagovornik.si/izdelki-zagovornika/.