Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti: »Skrunitev muslimanskih grobov pomeni žalitev celotne verske skupnosti. Prizadene tako bližnje kot tudi druge vernike. V Sloveniji je okrog sto tisoč muslimanov, ki jim po ustavi pripadajo vse pravice kot vsem drugim. Vse prebivalce pozivam k izogibanju vsem ravnanjem, zaradi katerih bi se drugi počutili napadene ali ogrožene. Pozdravljam tudi primeren odziv policije, ki dejanje obravnava kot kaznivo dejanje spodbujanja sovraštva.«

Biti veren je po Zakonu o varstvu pred diskriminacijo posameznikova osebna okoliščina. Zakon določa, da zaradi osebnih okoliščin, kot so vera, spol, narodnost, rasa, invalidnost, starost in podobno, nihče ne sme biti obravnavan slabše. To pomeni, da nihče zaradi tega, ker veruje ali ne, ne sme biti diskriminiran samo zato, ker veruje ali ne veruje. Enaka obravnava ne glede na posameznikove osebne okoliščine je zapovedana tudi v 14. členu slovenske ustave.

Ena izmed oblik diskriminacije je po Zakonu o varstvu pred diskriminacijo tudi nadlegovanje. Nadlegovanje je vsako nezaželeno ravnanje, ki ima učinek ali namen ustvarjati zastrašujoče, sovražno, ponižujoče, sramotilno ali žaljivo okolje za osebo in žali njeno dostojanstvo.