Zagovornik načela enakosti je poslankam in poslancem Državnega zbora, ki so člani Odbora za pravosodje, priporočil, naj potrdijo novelo Kazenskega zakonika, s katero bo v kazenski zakonodaji spremenjena definicija posilstva in spolnega nasilja. Predlagal je potrditev vseh vladnih dopolnil k noveli zakona, saj jo pomembno izboljšujejo.

Zagovornik za uveljavitev višje stopnje varstva pred diskriminacijo med drugim izdaja tudi priporočila. Poslankam in poslancem, ki delujejo v Odboru za pravosodje, je priporočil sprejetje novele Kazenskega zakonika, ki uveljavlja obravnavo kaznivih dejanj posilstva in spolnega nasilja po t.i. modelu »samo ja pomeni ja«. Priporočil je tudi sprejetje vseh vladnih dopolnil, ki novelo pomembno izboljšujejo z vidika pravne varnosti kot bistvenega elementa kazenske zakonodaje in z vidika zaščite oseb z intelektualnimi in psihosocialnimi invalidnostmi.

Zagovornik načela enakosti spremlja stanje na področju varstva pred diskriminacijo in položaj oseb z določenimi osebnimi okoliščinami. Odbor Združenih narodov za odpravo vseh oblik diskriminacije žensk (CEDAW) je že leta 1992 nasilje nad ženskami opredelil kot obliko diskriminacije zaradi spola. Takšno nasilje vključuje tudi nasilna dejanja spolne narave.

Priporočilo Zagovornika je dostopno na povezavi: https://www.zagovornik.si/wp-content/uploads/2021/04/Priporocilo-Zagovornika-nacela-enakosti-glede-Predloga-zakona-o-spremembah-in-dopolnitvah-Kazenskega-zakonika.pdf