Slovenija je pri zastopanosti žensk v vodstvih podjetij v letu 2020 nazadovala.

Le 10 odstotkov slovenskih velikih podjetij, ki kotirajo na borzi, je imelo izvršno direktorico. Leta 2019 je bilo takih podjetij 20 odstotkov.

Za tri odstotne točke je v primerjavi z letom 2019 upadel tudi delež žensk v upravnih in nadzornih odborih – teh je le petina.

Zakon o enakih možnostih žensk in moških pravi, da moški in ženske niso uravnoteženo zastopane, če je na določenem področju zastopanost enega spola manj kot 40-odstotna.

Problem nizke zastopanosti žensk na vodstvenih položajih in v nadzornih svetih podjetij naslavlja predlog sprememb Zakona o gospodarskih družbah.

V predlogu je določeno, da bi morale določene delniške družbe, banke in zavarovalnice v svojih poročilih o poslovanju poročati tudi o ukrepih na področju zagotavljanja uravnotežene zastopanosti spolov v vodstvenih strukturah podjetij.

Zagovornik načela enakosti je poslankam in poslancem državnega zbora poslal priporočila, kako predlagano rešitev dopolniti, da bi res dala željene rezultate.

Izpostavil je manko definicije, kaj uravnotežena zastopanost spolov pomeni, in priporočil, naj se ta določi enako, kot je v zakonu o enakih možnostih žensk in moških.

Priporočil je tudi, da se v zakon zapiše, da je uvajanje politik za večjo uravnoteženost med spoloma v vodstvih podjetij obvezno. Za nespoštovanje tega določila pa naj bo predvidena tudi sorazmerna in odvračalna sankcija za neupoštevanje zakona. Izkušnje iz prakse namreč kažejo, da ko ukrepi niso zavezujoči, do sprememb pride počasi ali pa sploh ne, je izpostavil.

Poslancem in poslankam je ob tem priporočil še razširitev kroga podjetij, ki bi morala izvajati in poročati o ukrepih za večjo uravnoteženost spolov v gospodarstvu. Predlagal je, da bi bila med temi tudi tista, v katerih ima Slovenija sama ali s povezanimi osebami neposredno ali posredno večinski lastniški delež.

Podjetjem pa bi morali dati tudi razumno obdobje za prilagoditev novim obveznostim, je v priporočilu zapisal Zagovorinik.

Priporočilo je v celoti dostopno na povezavi https://www.zagovornik.si/priporocila-2021-2/.