Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je predsedniku Republike Slovenije Borutu Pahorju predstavil prvo celoletno poročilo za leto 2017. Letno poročilo zajema razvoj novega neodvisnega organa in pregled stanja na področju obravnave primerov. Predsednika je tudi seznanil, da so se v procesu vzpostavljanja organa v dveh letih od ustanovitve pokazale pomanjkljivosti Zakona o varstvu pred diskriminacijo. Zakon je zato treba popraviti tako, da bo omogočal še bolj učinkovito podporo in pomoč ljudem, kadar so žrtve različnih oblik diskriminacije.

https://www.zagovornik.si/redno-letno-porocilo-za-leto-2017/