Pri Zagovorniku načela enakosti pozdravljamo nove ukrepe, s katerimi poskuša vlada zamejiti širjenje novega virusa in bolezni, ki jo novi virus povzroča.

Samo tako bomo zares neposredno poskrbeli za naše babice, dedke in druge najbolj ranljive, posredno pa tudi za vse ostale, ki bi lahko potrebovali zdravniško pomoč zaradi drugih zdravstvenih zapletov. Ob množični razširitvi okužbe bi namreč morali zapreti nekatere zdravstvene ustanove ali pa bi bilo v bolnišnicah preprosto premalo postelj in zdravstvenih aparatov, kar se že dogaja v sosednji Italiji.

Človek je družabno bitje, a tokrat je prav izolacija oziroma zelo okrnjeno druženje najboljši način, s katerim bomo izkazali našo človeškost.

Treba pa je izkazati tudi sočutje in razumevanje za vse tiste, ki so zboleli za novo virusno boleznijo. Zaupajmo zdravstvenemu osebju, ki bo zanje primerno poskrbelo, saj paciente obravnavajo skladno z najnovejšimi priporočili. Tudi v Sloveniji imamo prve ljudi, ki so bili ustrezno zdravljeni in že odpuščeni v domače okolje.

Obsojanju obolelih in stigmatizaciji njihovih svojcev se je treba izogniti tudi iz povsem praktičnih razlogov: vsako negativno stališče do obolelih bi oslabilo stopnjo sodelovanja, s tem pa učinkovitosti v boju proti širitvi virusa.

Kot so opozorili pri Svetovni zdravstveni organizaciji, stigmatizacija in negativen odnos do obolelih bistveno poslabšata možnosti primernega ukrepanja. Če bi bil namreč nekdo zaradi okužbe z novim koronavirusom obravnavan negativno, bi to bil znak za vse druge, ki so morda še zdravi ali vsaj videti zdravi, naj ob pojavu znakov okužbe raje prikrijejo bolezen, opustijo iskanje strokovne zdravstvene pomoči in ne upoštevajo priporočenih navodil za nadaljnje preprečevanje in zdravljenje bolezni.

Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti: »Upoštevajmo priporočila zdravstvene stroke in vlade zato, da bomo s skupnimi močmi omejili najprej naše gibanje, s tem pa zajezili širitev virusa. Tako bodo posledice za naše zdravje manjše, življenje pa se bo prej vrnilo v stanje pred Covid-19.«