Zagovornik načela enakosti je poslancem državnega zbora priporočil, naj podprejo določbo četrtega odstavka 61. člena Predloga zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije Covid-19 (PKP6).

Pozdravlja namen vlade, da s to določbo primerno spremeni dostop do ugodnosti iz Zakona o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK). Ta zdaj določa, da morajo banke in hranilnice slovenskim državljanom s stalnim bivališčem v Sloveniji odobriti odlog poplačila posojila, če za to zaprosijo, nedržavljanom s stalnim bivališčem v Sloveniji pa ne nujno.

Zagovornik je na podlagi prijave domnevne diskriminatornosti te ureditve izvedel oceno diskriminatornosti ZIUOPOK in v njej utemeljil, zakaj takšno neenako obravnavanje tujcev s stalnim prebivališčem v Sloveniji v primerjavi z državljani Slovenije s stalnim prebivališčem v Sloveniji pomeni diskriminacijo na podlagi osebne okoliščine državljanstva. (https://www.zagovornik.si/wp-content/uploads/2020/09/Ocena-diskriminatornosti-krediti-3.pdf.)

Tujcem s stalnim bivališčem v Sloveniji po slovenski ustavi praviloma pripadajo vse pravice kot slovenskim državljanom. Slovenija pa mora kot članica Evropske unije spoštovati tudi evropske direktive, po katerih je v državah članicah zgolj v zelo redkih primerih možno tuje državljane obravnavati manj ugodno kot državljane drugih evropskih držav ali državljane tretjih držav.

Vlada je s predlogom šestega zakonodajnega paketa za omilitev posledic epidemije novega koronavirusa upoštevala omenjeno Zagovornikovo priporočilo.

Zagovornik odziv vlade pozdravlja, o čemer je obvestil tudi državnozborski Odbor za finance in članom odbora priporočil podporo tudi omenjenega člena.