Zagovornik načela enakosti pozorno spremlja razvoj dogodkov, ki so posledica uvajanja ukrepov za zamejitev širjenja novega koronavirusa med otroki in mladostniki v šolah.

V oceni diskriminatornosti predpisov (odlokov in sklepov), ki so bili podlaga za zaprtje šol zaradi epidemije, je ugotovil, da je izobraževanje na daljavo po kakovosti neprimerljivo s šolanjem v šolskih prostorih. Otroci so bili zaradi zaprtja šol prekomerno prikrajšani pri pravici do izobraževanja. Zagovornik zato podpira prizadevanja, da se naredi vse potrebno, da se šole ne bi ponovno zaprle in ne bi bilo znova uvedeno šolanje od doma.

»Dolgotrajno zaprtje šol je imelo diskriminatorne učinke za vse otroke in mladostnike, še posebej negativen učinek pa je imelo na ranljive skupine otrok in mladostnikov,« poudarja zagovornik Miha Lobnik.

»Pri Zagovorniku smo zato ministrstvu za šolstvo in vladi priporočili, naj možnost zaprtja šol za vse uporabi le v skrajni sili. Priporočili pa smo tudi, da se ukrepi za obvladovanje širjenja novega koronavirusa sprejemajo ob aktivnem sodelovanju in maksimalnem upoštevanju epidemiološke, pedagoške, psihološke in pedopsihiatrične stroke.«

Več o oceni in priporočilu je na povezavi https://www.zagovornik.si/zagovornik-je-vladi-in-mizs-priporocil-naj-bo-pouk-na-daljavo-za-vse-uveden-le-kot-skrajni-ukrep/.

Zagovornik zato ob razvoju dogodkov glede samotestiranja učencev poziva, da se predstavniki vlade, učitelji in starši povežejo na način, da bi se čim več otrok in mladostnikov lahko še naprej udeleževalo pouka v šolah.


Foto: https://www.freepik.com/photos/school">School photo created by freepik - www.freepik.com