Zagovornik načela enakosti je bil s terena obveščen, da imajo starejši, nosečnice ter osebe z invalidnostmi zaradi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki omenjenim skupinam prebivalcev omogoča nakupovanje med 8. in 10. uro, precej težav – vsi ne pridejo na vrsto. Za upokojence (teh je 620.000) je to tudi edini čas v dnevu, ko smejo iti po nakupih.

Zagovornik pozdravlja ukrepe Vlade RS, namenjene posebni skrbi za ranljive skupine v času epidemije, vendar opozarja, da se je v praksi izkazalo, da je odmerjeni nakupovalni časa za skupino, ki predstavlja skupaj skoraj tretjino prebivalstva Slovenije, prekratek.

Zato je Zagovornik načela enakosti danes Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo priporočil, naj pripravi in v sprejem Vladi RS predlaga spremembo drugega odstavka 2.a člena omenjenega odloka, s katero bi se časovni interval nakupovanja v trgovinah z živili izključno za omenjene ranljive skupine razširil z dveh (od 8. do 10. ure) na štiri ure (od 8. do 12. ure).

Glede na predpisan minimalni obratovalni čas trgovin, to je najmanj do 18. ure, bi ob spremembi odloka po oceni Zagovornika ostalim skupinam prebivalstva za nakupe živil ostal dovolj širok termin za izvajanje ostalih nujnih preventivnih ukrepov (ohranjanje varnostne razdalje potrošnikov v trgovinah).

Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti: »Varovanje ranljivih skupin pred okužbo s koronavirusom je prioriteta. Nujno pa je tudi, da imajo vsi dostop do nakupa osnovnih živil. Upokojenci, nosečnice in invalidi predstavljajo skoraj tretjino prebivalstva Slovenije, zato za varno nakupovanje potrebujejo več časa. Vladi predlagamo, da jim omogoči nakupovanje med 8. in 12. uro.«