Stavbe, v katerih ljudje izvajajo verske obrede, tem ljudem veliko pomenijo. Grafitiranje in druge vrste uničevanja delov teh stavb bi zato lahko verniki razumeli tudi kot napad na njihovo pravico do verovanja in nanje osebno.

Biti verni je po Zakonu o varstvu pred diskriminacijo osebna okoliščina. To pomeni, da nihče zaradi tega, ker veruje ali ne, ne sme biti tarča diskriminacije samo zato, ker veruje ali ne veruje.

Ena izmed oblik diskriminacije je tudi nadlegovanje. To je vsako nezaželeno ravnanje, ki ima učinek ali namen ustvarjati zastrašujoče, sovražno, ponižujoče, sramotilno ali žaljivo okolje za osebo in žali njeno dostojanstvo. Učinek določenega dejanja je torej lahko diskriminacija tudi v primeru, ko nekdo ni imel namena nadlegovati.

Zagovornik načela enakosti ob poškodovanju freske Marijinega vnebovzetja na ljubljanski stolnici, v kateri se izvajajo najpomembnejši verski obredi Rimskokatoliške cerkve, opozarja, da lahko taka dejanja del prebivalcev Slovenije užalijo in imajo ostale učinke nadlegovanja, kot je to opredeljeno v Zakonu o varstvu pred diskriminacijo.

Zagovornik poziva k izražanju razumevanja in strpnosti do soljudi in izogibanju vsem ravnanjem, zaradi katerih bi se drugi počutili napadeni in ogroženi.