Zagovornik načela enakosti spremlja, ali so ljudje zaradi določene osebne okoliščine neenako ali slabše obravnavani in jih poskuša pred slabšo obravnavo obvarovati.

Ocenil je, da so bili starejši od 65 let med epidemijo diskriminirani na podlagi osebne okoliščine starosti, ker jim nakupovanje po določeni uri ni bilo več dovoljeno. Vladi je zato priporočil, naj, če bo potrebno ponovno varovanje ranljivih skupin, zagotovi čas za nakupovanje samo zanje; naj pa jim ne prepove nakupovanja tudi izven rezerviranega časovnega pasu. Takšnega ukrepa ni imela nobena druga država v Evropski uniji.

Več o tem na povezavi https://www.zagovornik.si/prepoved-nakupovanja-za-starejse-od-65-let-med-epidemijo-covid-19-je-bila-diskriminatoren-ukrep/

Zagovornik je začel tudi postopek ugotavljanja morebitne diskriminacije nekaterih starostnikov, ki so Covid-19 prebolevali v domovih za starejše, in sicer glede dostopa do bolnišničnega zdravljenja. Postopek je v teku.

Prvi izsledki ankete o položaju stanovalcev domov med epidemijo

Z namenom spremljanja stanja na področju varstva pred diskriminacijo starejših pa je Zagovornik opravil tudi anonimno spletno anketo med stanovalci domov, njihovimi svojci, zaposlenimi v domovih in sodelavci nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo s položajem starejših.

Preliminarni izsledki ankete kažejo, da je bila večina od 87 stanovalcev domov, ki so sodelovali v anketi, v povprečju najmanj zadovoljna z informacijami o tem, kdo je ob okužbi upravičen do bolnišničnega zdravljenja. Od tistih, ki so sodelovali v anketi (87), sta dve tretjini ocenili omejevalne ukrepe za smiselne, hkrati pa je skoraj 60 odstotkov stanovalcev domov, ki so sodelovali v anketi, povedalo, da so se zaradi omejitev počutili slabše, večina je pogrešala druženje s svojci. Svojci stanovalcev so večkrat navedli, da so ti med epidemijo psihološko in fizično zelo upehali.

Zagovornik nadaljuje s podrobnejšo preučitvijo odgovorov. Izsledki bodo osnova za priporočila za nadaljnje ukrepe na tem področju. Anketo je sicer skupno izpolnilo 1.267 oseb, med njimi največ svojcev ali bližnjih stanovalca, in sicer 597. Anketo je izpolnilo tudi 427 zaposlenih v domovih za starejše, in kar 72 od 102 direktorjev domov. Poleg tega je v njej sodelovalo tudi 84 predstavnikov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju starejših.

Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti: »Covid-19 je še posebej prizadel starejše. Ne samo zaradi bolezni same, pač pa zaradi sprememb v družbi, ki jih je virus povzročil. V teh negotovih časih so ranljive skupine, tudi starejši, še bolj ranljivi, osamljeni in izolirani. Zato so njihove siceršnje stiske še večje. Ko z zaščitnimi ukrepi varujemo javni interes, ne smemo pozabiti specifičnih potreb ranljivih skupin. Zato se kot družba trudimo, da bodo ukrepi ne samo ustrezni, ampak tudi sorazmerni.«