Ob 1. oktobru, mednarodnem dnevu starejših zagovornik načela enakosti Miha Lobnik poudarja, da je po Zakonu o varstvu pred diskriminacijo (ZVarD)  diskriminacija na podlagi starosti prepovedana. Prvi člen zakona pravi, da zakon določa varstvo vsakega posameznika in posameznice pred diskriminacijo ne glede na starost na različnih področjih družbenega življenja, pri uresničevanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin, pri uveljavljanju pravic in obveznosti ter v drugih pravnih razmerjih na političnem, gospodarskem, socialnem, kulturnem, civilnem ali drugem področju.

Zagovornik načela enakosti je obiskal Festival za tretje življenjsko obdobje in ob tej priložnosti čestital predsedniku Zveze društev upokojencev Slovenije Janezu Sušniku za odlično organizirano prireditev – stičišče vseh, ki si prizadevajo, da bo družba enakih možnosti dejansko družba vseh, tudi starejših.