“Dosledno spoštovanje človekovih pravic in svoboščin je temelj sobivanja v sodobnih družbah. Prepoved diskriminacije in načelo enakosti sta bistveni del napredka sodobne Evrope.

Slovenski pravni red jasno opredeljuje odnos, ki smo ga do diskriminacije izoblikovali kot družba. Diskriminacija na podlagi osebnih okoliščin, kot sta narodna pripadnost in versko prepričanje, je v skladu z našo zakonodajo in mednarodnimi obveznostmi Republike Slovenije prepovedana, prav tako pa tudi kakršno koli napeljevanje, ščuvanje ali hujskanje k sovraštvu in diskriminaciji. Takšno ravnanje izrecno prepoveduje Zakon o varstvu pred diskriminacijo (10. člen).

Zagovornik načela enakosti ugotavlja, da se danes v družbi pojavljajo primeri, s katerimi  poskušajo nekateri, velikokrat ob sklicevanju na svobodo govora in misli, spodkopavati medsebojno spoštovanje različnosti.

Zagovornik načela enakosti opozarja, da je lahko za navidezno nevtralnimi objavami premišljen načrt, kako družba razdvaja na podlagi različnih osebnih okoliščin, posledice pa so, kot nas uči zgodovina, vedno tragične. “