Sodelavca Zagovornika načela enakosti sta obiskala romsko naselje Kerinov Grm pri Krškem in predstavila, kako lahko Zagovornik pomaga v primerih, ko kaže na diskriminacijo.

V Kerinovem Grmu od novembra 2017 pod okriljem CSD Posavje deluje Večnamenski romski center Drom, v katerem izvajajo različne dejavnosti za aktivno vključevanje pripadnikov romske skupnosti v družbo. Ob tem spremljajo stiske prebivalcev in jim individualno ali skupinsko svetujejo na različnih področjih.

Eno izmed delavnic je v Dromu izvedel tudi Zagovornik. Svetovalca Zagovornika sta predstavila, kaj pomeni diskriminacija in kdaj se lahko posamezniki obrnejo nanj.

Kdaj lahko Zagovornik pomaga

»Če za neko delovno mesto delodajalec izbira med vami in nekom drugim, tisti drugi pa je slabši od vas, a vseeno dobi delo, vam pa delodajalec pove, da dela ne boste dobili, ker ste Rom ali Rominja, je to diskriminacija in je prepovedano. Tak primer lahko prijavite Zagovorniku na brezplačno telefonsko številko 080 81 80. Če pa vas delodajalec ne izbere, ker nimate prave izobrazbe, ker nimate dovolj izkušenj in podobno, pa to ni diskriminacija,« je pojasnila svetovalka Zagovornika.

Delavnice so se udeležile mlade ženske in dekleta, ki so povedale, da so njim ali njihovim znancem že zavrnili vstop v trgovino samo zato, ker so Rominje in Romi.

Nekatere so izpostavile, da v šolo včasih ne želijo, ker jih sošolci zaradi etnične pripadnosti zbadajo, učiteljice pa potem praviloma okregajo njih namesto tistih, ki so jih nadlegovali. Nadlegovanje, ki ustvarja zastrašujoče, sovražno, ponižujoče, sramotilno ali žaljivo okolje za žrtev in žali njeno dostojanstvo, je ena od oblik diskriminacije.

Kako lahko Zagovornik pomaga

Svetovalca Zagovornika sta udeleženkam povedala še za diskriminacijo na podlagi spola, saj so zaradi spola praviloma diskriminirane ženske. Predala sta jim zgibanko o varstvu pred diskriminacijo nosečnic in staršev.

Udeleženke delavnice se bodo o pristojnostih Zagovornika lahko poučile tudi iz gradiv o diskriminaciji, ki so napisana na zelo preprost način (v t.i. lahkem branju) za vse tiste, ki se s področjem diskriminacije srečujejo prvič.

»Kadarkoli se vam zgodi, da vas nekdo grdo obravnava samo zato, ker ste Rominje, se lahko obrnete na Zagovornika. Mi bomo primer pogledali in pojasnila poiskali tudi pri tistih, ki jih obtožujete, da so z vami ravnali slabše. Če se bo izkazalo, da res niso ravnali prav, bomo nato poskušali poskrbeti, da se kaj takega ne bi več ponovilo,« sta še povedala svetovalca Zagovornika.