Predstavnik Zagovornika načela enakosti je predaval na strokovnem spletnem seminarju ELSA Aktual v organizaciji ELSA Ljubljana, Društva za Združene narode za Slovenijo in Revije Pamfil. Tema seminarja je bila »Trajnostni razvoj in pravo«.

Predstavnik Zagovornika je v svojem predavanju predstavil povezave med Agendo za trajnostni razvoj do leta 2030 in cilji trajnostnega razvoja na eni strani ter vprašanji prepovedi diskriminacije in spodbujanja enakega obravnavanja na drugi.

Agenda 2030 predstavlja najbolj ambiciozen globalni okvir za človekov razvoj, v središče katerega je postavljeno prav načelo »nikogar pustiti na cedilu« (ang. Leave No One Behind). Zmanjševanje vseh oblik neenakosti je izpostavljeno kot samostojen cilj trajnostnega razvoja, hkrati pa je zagotavljanje enakega obravnavanja vključeno tudi v številne druge cilje trajnostnega razvoja, je izpostavil predstavnik Zagovornika.

Z ozirom na Cilj 16 trajnostnega razvoja, ki države med drugim usmerja k vzpostavitvi učinkovitih javnih institucij in zagotavljanju dostopa do pravnega varstva vsem, je predavatelj predstavil razvoj Zagovornika načela enakosti kot neodvisnega državnega organa za varstvo pred diskriminacijo in spodbujanje enakega obravnavanja, na katerega se po pomoč lahko obrne vsak, ki meni, da je bil tarča diskriminacije.

Z udeleženci je spregovoril o Zagovornikovih nalogah in pristojnostih, načinih delovanja ter o nekaterih primerih diskriminacije, ki jih je Zagovornik obravnaval. Pri tem je udeležence seminarja povabil tudi k ogledu Zagovornikove prakse v obravnavanih primerih na njegovi spletni strani.

V predavanju je predstavnik Zagovornika izpostavil tudi potrebo po vzpostavitvi celovitega sistema za zbiranje podatkov, razčlenjenih po osebnih okoliščinah, na kar opozarja tudi Cilj 17 trajnostnega razvoja. Če želimo, da bodo od razvoja zares imeli koristi vsi, moramo namreč najprej vedeti, koga in na katerem področju družbenega življenja »puščamo na cedilu«, je poudaril.

V sklepnem delu predavanja je sledila razprava, v kateri so bila naslovljena vprašanja v zvezi s splošnim poznavanjem diskriminacije in protidiskriminacijskega prava v Sloveniji, udejanjanjem načela enakosti spolov v praksi ter povezavami med varovanjem okolja, podnebnimi spremembami in pravico do enakega obravnavanja.