V sklopu projekta »ZaVse/4ALL« je Slovenska filantropija organizirala prvo delavnico z naslovom Dostopnost za vse = spoštovanje za vse, ki je bila namenjena ozaveščanju nevladnih organizacij o varstvu pred diskriminacijo. Na delavnici je Zagovornik načela enakosti predstavil naloge neodvisnega državnega organa in pojasnil postopke prijave diskriminacije. Ob tem je pozval organizacije civilne družbe, naj pri svojem delu podprejo posameznice in posameznike, ki so žrtve ali priče diskriminacije.

Predstavnice in predstavniki civilne družbe so pozdravili obstoj organa in izpostavili pomembnost vsebin, s katerimi se ukvarja. Poudarili so pomen osveščanja širše javnosti o nalogah organa in načinih za pomoč osebam, ki so žrtve ali priče diskriminacije, saj na terenu opažajo obstoj neenake obravnave, na primer med starejšimi osebami in priseljenci.

Organizacije civilne družbe so izredno pomembni sogovornik Zagovorniku načela enakosti, saj predstavljajo eno izmed oblik sodelovanja državljanov pri upravljanju države in družbe ter izvajajo javno koristne projekte in programe na ključnih področjih zagotavljanja varstva pred diskriminacijo. Prispevajo k učinkovitemu naslavljanju področij enakega obravnavanja, varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin prek zagovorništva in direktne pomoči diskriminiranim osebam.