Zagovornik načela enakosti se danes udeležuje mednarodne konference Enako plačilo za enako delo, ki poteka v organizaciji Zveze svobodnih sindikatov Slovenije​. Ženske so prav tako dobro izobražene in kvalificirane kot moški, vendar so njihove spretnosti in znanja pogosto manj vrednotena. V Evropski uniji (EU) ženske v povprečju zaslužijo 16 odstotkov manj kot moški. Plačna vrzel med spoloma se med članicami EU močno razlikuje in se le počasi zmanjšuje.

Tekom življenja plačna vrzel med spoloma odločilno vpliva na življenje žensk, saj se posledično izraža v nižjih pokojninah in večji izpostavljenosti tveganju revščine v pozni starosti – v Sloveniji imajo ženske za več kot tretjino (skoraj 40 %) nižje pokojnine od moških. Študija, ki so jo opravili v Bruslju, je pokazala, da zakonska zveza in materinstvo povečujeta razlike v pokojninah med spoloma.

Ob tem Miha Lobnik​, Zagovornik načela enakosti poudarja, da ima vsakdo izmed nas pravico do nediskriminatorne obravnave ter do enakih možnosti. Enako plačilo za enako delo za to ne sme biti nobena izjema. Ozaveščanje o enakosti spolov in pomenu enakega plačila za enako delo je izredno pomembno.

Zagovornik načela enakosti današnjo konferenco pozdravlja, ker bo pomembno prispevala k razpravi o plačni/dohodkovni in pokojninski vrzeli med spoloma.