Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik se danes udeležuje foruma o odgovornem poslovnem ravnanju in človekovih pravicah v gospodarstvu, ki poteka v organizaciji Gospodarske zbornice Slovenije in Ministrstva za zunanje zadeve. Forum je namenjen predstavnikom podjetij, ki gojijo kulturo spoštovanja človekovih pravic v gospodarskih aktivnostih in znajo to unovčiti kot prednost pri poslovanju. Predstavljene bodo tudi dobre domače in tuje dobre prakse.

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je predstavnikom delodajalcev in drugim gostom spregovoril o tem, da preprečevanje diskriminacije na delovnem mestu ni le obveznost, ampak tudi priložnost. Ključna prioriteta slovenskega »Nacionalnega akcijskega načrta za spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu« je prav preprečevanje diskriminacije in spodbujanje enakih možnosti na delovnem mestu. “Potrebno je ustvariti delovno okolje, v katerem se bodo delodajalci zavedali nujnosti upravljanja raznolikosti, zaposleni pa brez strahu naslovili diskriminacijo, kadar jo bodo izkusili. Poznavanje pravic in obveznosti je ključnega pomena za preprečevanje diskriminacije. Tudi zato se Zagovornik na svojih terenskih obiskih slovenskih regij povezuje z vsemi deležniki, vključno s predstavniki delodajalcev,” je v svojem nagovoru udeležencem foruma izpostavil zagovornik. Poznavanje obveznosti in možnosti, ki jih vzpostavlja proti-diskriminacijska zakonodaja je prva pot do vključujočega delovnega okolja in zmanjševanja poslovnih tveganj zaradi kršitve prepovedi diskriminacije. Naše raziskave v letu 2018 namreč kažejo, da kar polovica tistih, ki izkusijo diskriminacijo, to izkusijo prav na področju dela in zaposlovanja. S sprejemom Zakona o varstvu pred diskriminacijo leta 2016 je Slovenija postavila ustrezne pogoje za izpolnjevanje naših mednarodnih obveznosti na tem področju.

Na fotografiji:

– Sonja Šmuc, generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije
– dr. Miro Cerar, minister za zunanje zadeve RS,
– Miha Lobnik, Zagovornik načela enakosti,