Zagovornik načela enakosti se na Dunaju udeležuje usposabljanja na temo Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, ki poteka v organizaciji Agencije EU za temeljne pravice (FRA) in Evropske mreža organov za enakost Equinet. Usposabljanja se udeležujejo članice in člani organov za enakost iz celotne Evropske unije in drugih evropskih držav, v katerih delujejo organi za enakost. Organizatorji in udeleženci ugotavljajo, da velika večina organov za enakost Listino Evropske unije pri svojem delu uporabljajo redko ali je sploh ne. Na nacionalni ravni se k uporabi Listine še vedno največ (pa tudi ti ne tako pogosto, kot bi se lahko) zatekajo predvsem sodišča in izobraževalne oziroma akademske institucije, veliko manj pa organi državne uprave. Usposabljanje je namenjeno osvetlitvi dodane vrednosti uporabe Listine pri delu organov za enakost v postopkih ugotavljanja diskriminacije ter pri ozaveščanju in spodbujanju enakosti in nediskriminacije. Posebno pozornost usposabljanje namenja področjem umetne inteligence, azila in migracij, evropskih strukturnih in investicijskih skladov ter pravne države.