Visoki komisar Združenih narodov za človekove pravice Zeid Ra`ad Al Hussein je v pogovoru izpostavil problematiko finančne podhranjenosti nacionalnih organov za načelo enakosti in kako države dajo pozornost na človekove pravice in diskriminacijo šele, ko se posamezni primeri znajdejo pred mednarodnimi forumi kot je Evropsko sodišče za človekove pravice.

Visoki komisar za človekove pravice namreč meni, da je delo Zagovornika načela enakosti izredno pomembno in v Sloveniji še zmeraj več kot potrebno, saj glede na novelo Zakona o tujcih iz začetka leta, Slovenija še ni sposobna upoštevati človekovih pravic v vseh sferah svojega delovanja. Prav tako se s situacijo finančne podhranjenosti organizacije s področja varstva človekovih pravic lahko poistoveti sam, saj ima za delovanje svoje pisarne na voljo zgolj 3 odstotke celotnega proračuna Združenih narodov, kar je izredno malo glede na to, da pokriva kršitve človekovih pravic po vsem svetu in ima med pristojnostmi tudi delovanje na terenu. Ob tem je poudaril: »If you want to know priorities of your government do not listen to what they say, see where their budget is going

Pogovarjala sta se še o situaciji Romov v Sloveniji, kjer gre za zadevo, ki je v slovenski javnosti in politični sferi percipirana kot dana – ve se, da postopanje z njo ni zadovoljivo, vendar pa se s tem nihče v resnici ne ukvarja, dokler je v državi socialni mir. Dotaknila sta se tudi vpliva radikalizma v medijih, sovražnega govora in posledic, ki jih prinaša. Visoki komisar za človekove pravice meni, da imajo politiki dolžnost, da svoje ljudi pomirijo v časih, ko jim ni lahko, ne pa da jih dodatno razburijo in v njihova življenja vnašajo dodatne strahove.