Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik se je v sredo, 8. 5. 2019 v Antwerpnu v Belgiji udeležil sestanka v organizaciji Equineta, na katerem je potekala razprava o priporočilih Evropske komisije in standardih Sveta Evrope za organe za enakost kot je naš. Ti določajo cilje, rezultate in učinke delovanj institucij za načelo enakosti v Evropi.

Prav tako so se predstavniki in predstavnice nacionalnih institucij za enakost seznanili z različnimi pristopi in dobrimi praksami s katerimi najbolj učinkovito dosegajo skupne cilje.