Strokovna sodelavka Zagovornika dr. Alja Žorž se je udeležila okrogle mize Zveze svobodnih sindikatov Slovenije na temo dolgotrajne oskrbe žensk. Ob Mednarodnem dnevu žensk so strokovnjakinje s področja dolgotrajne oskrbe spregovorile o položaju oskrbovank in oskrbovalk dolgotrajne oskrbe v Sloveniji. Delo neformalne, neplačane, fizično in psihično naporne oskrbe, ki zahteva velik vložek časa in sredstev, opravlja kar dve tretjini žensk. Še posebej ogrožene so ženske, ki sočasno skrbijo za otroke, starejše družinske člane in so zaposlene za polni delovni čas. Skrbstveno delo vpliva na njihovo fizično in psihično zdravstveno stanje, posledično koriščenje bolniške odsotnosti in dopusta za namen oskrbe. Neformalne oskrbovalke se odločajo za zaposlitve za krajši delovni čas, izstop iz trga dela, predčasno upokojitev, kar dolgoročno vpliva na slabo socialno-varstveno stanje in povečevanje revščine žensk.