Socialno podjetje Združenje EPEKA je kot koordinator mednarodnega Erasmus+ KA2 projekta »Evropski mladi proti anticiganizmu« organiziralo zaključno mednarodno konferenco partnerskega konzorcija, v katerem so sodelovali partnerji iz Italije, Bolgarije, Nizozemske in Hrvaške in gostje iz Avstrije, Črne Gore, Češke, Srbije in Albanije. Na konferenci so predstavili rezultate projekta in možnosti prenosa pridobljenih znanj o izvedbi delavnic na temo boja proti anticiganizmu v druge organizacije. V okviru programa je bil premierno predvajan kratek film Evropski mladi proti anticiganizmu.

Zagovornik načela enakosti ugotavlja, da ostajajo pripadniki romske skupnosti v Sloveniji najbolj diskriminirana skupina, ki je tarča največ predsodkov, je najbolj marginalizirana in najbolj ranljiva. Evropska komisija proti rasizmu in nestrpnosti Sveta Evrope v svojem zadnjem poročilu za Slovenijo iz leta 2018 je ponovno opozorila na nesprejemljiv obstoj nestrpnosti do oseb z neslovenskim etničnim ozadjem, še posebej rasističnih in ksenofobičnih diskriminatornih praks kot je anticiganizem.