Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik se 20. marca prvič srečal s Komisarjem za človekove pravice pri Svetu Evrope. Na sestanku je predstavil trenutno situacijo in ovire pri vzpostavljanju novega samostojnega organa.

Predstavljena je bila primerjava kadrovskih in finančnih sredstev, ki jih imajo na razpolago drugi neodvisni evropski organi za načelo enakosti in primerljivi organi v Sloveniji kot so: Varuhinja človekovih pravic, Informacijska pooblaščenka in Komisija za preprečevanje korupcije. Komisar za človekove pravice je ponudil pomoč pri prizadevanjih zagovornika za vzpostavitev samostojnega in neodvisnega organa za načelo enakosti.

Komisarja je zanimalo zakaj Varuhinja človekovih pravic ni prevzela nalog izhajajočih iz Zakona o varstvu pred diskriminacijo v svoj delokrog ter izpostavil vprašanja ustavne presoje Zakona o tujcih. Komisar je predstavil tudi ključni vsebini iz njegovega vidika, ki sta: problematika Romov ter vpliv ekonomske krize in revščine na socialno-ekonomski položaj in človekove pravice.

Na sestanku sta se pogovarjala tudi o različnih primerih diskriminacije. V Sloveniji sta najpogostejši obliki diskriminacije, izhajajoči iz osebne okoliščine invalidnosti in spola. Veliko je tudi primerov, kjer je združenih več osebnih okoliščin s slabšim socialno-ekonomskim položajem posameznika.

Več o Komisarjevem obisku v Sloveniji si lahko preberete v poročilu Sveta Evrope na tej povezavi.