Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik se je danes sestal s predstavniki in predstavnicami različnih registriranih verskih skupnosti v Sloveniji. Zagovornik načela enakosti vodi strukturiran dialog s predstavniki nevladnih organizacij in združenj po osebnih okoliščinah. Sistematičen dialog z različnimi skupnostmi je za delovanje Zagovornika načela enakosti izredno pomemben vir informacij. Srečanja so namenjena analizi stanja na področju diskriminacije, kakor ga različne skupnosti zaznavajo. Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti je udeležence in udeleženke povabil, da o primerih neenake obravnave Zagovorniku načela enakosti konsistentno poročajo in prijavljajo primere domnevne diskriminacije.

Fotografije s srečanja predstavnikov registriranih verskih skupnosti in Zagovornika načela enakost:

Predstavnica Skupnosti Bahai’i Slovenija Aleksandra Zibelnik Badii in zagovornik načela enakosti.

Predstavnik Verske skupnosti enakih možnosti Andrej Pajnič in zagovornik načela enakosti.

Predstavnik Islamske skupnosti v Sloveniji mag. Nevzet Porić in zagovornik načela enakosti.

Predstavnika Jehovih prič – krščanska verska skupnost Matjaž Senica in Janez Novak in zagovornik načela enakosti.

Predstavnik Krščanske adventistične cerkve mag. Zmago Godina in zagovornik načela enakosti.

Predstavnik Slovenske škofovske konference mag. Tilen Vesenjak in zagovornik načela enakosti.

Predstavnik Raeljanske religije v Sloveniji Goran Maksimović in zagovornik načela enakosti.

Predstavnik Slovenske starokatoliške cerkve diakon don Marko Kerševan in zagovornik načela enakosti.

Predstavnik Upasane-sanjave prostosti duha njena vodéna in vodèna zasanjanost Marko Hren in zagovornik načela enakosti.

Predstavnik Budistične kongregacije Dharmaling Jernej Koselj in zagovornik načela enakosti.

Predstavnik Čezvesoljske zombi cerkve blaženega zvonjenja nadsvečenik Rok Gros in zagovornik načela enakosti.