Zagovornik načela enakosti v okviru svojih nalog in pristojnosti spremlja težave ljudi, ki jim banke v Sloveniji nočejo odpreti plačilnih računov ali jim njihove bančne račune zapirajo.

Težave imajo v Sloveniji še zlasti živeči tujci, begunci, posamezniki pod mednarodno zaščito, prosilci za azil. Nekateri so celo slovenski državljani, ki prvotno izvirajo iz držav, ki so jih uvrstili na seznam tistih, v katerih obstaja visoko ali povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranje terorizma (ta seznam je javno dostopen na spletni strani Urada za preprečevanje pranja denarja).

Zagovornik je zato pripravil posebne Informacije o dostopu do bančnih računov za tujce, ki zakonito bivajo v EU. Pojasnila je posredoval centrom socialno delo, vladnim, nevladnim in izobraževalnim organizacijam, da bodo lahko seznanjali tiste, ki bi pri odpiranju bančnega računa naleteli na težave.

Banke so namreč dolžne omogočiti oziroma ponuditi odprtje osnovnega plačilnega računa vsem, tudi beguncem in osebam s priznano mednarodno zaščito, ne glede na to, iz katere države prihajajo, če zakonito bivajo v EU. To so banke dolžne ponuditi posameznikom tudi, če jim zaprejo osebni račun.