Zagovornik načela enakosti pred nedeljskimi lokalnimi volitvami opozarja na dostopnost do volišč tudi za vse gibalno ovirane osebe. Lani sprejeta sprememba zakona izenačuje dostopnost do volišč vsem volilnim upravičencem na celotnem območju države. Lokalne skupnosti naj poiščejo rešitve, ki bodo starejšim, osebam z invalidnostjo ali drugim gibalno oviranim osebam dejansko v pomoč. Združevanje volišč je le delna rešitev, ker se z zmanjševanjem števila volišč omeji dostopnost vsem volivcem. Rešitev, ki je gibalno oviranim resnično v pomoč, je dejanska odstranitev arhitektonskih ovir. Prav tako so člani volilnih komisij dolžni pomagati invalidom tudi tako, da jim omogočijo glasovanje pred poslopjem, v katerem je volišče. Vsak volivec ima tudi pravico pripeljati s seboj osebo, ki mu pomaga izpolniti ali oddati glasovnico, če tega zaradi telesne hibe ne more storiti sam.

O morebitnih ovirah pri dostopu do volilnega mesta se obrnite na zagovornika načelo enakosti: preko spletne strani www.zagovornik.si ali pokličete na telefonsko številko 01 4735531.