Zagovornik načela enakosti pozdravlja in se letos prvič tudi aktivno pridružuje akciji Dan za spremembe, ki že 10. leto na pobudo Slovenske filantropije poteka po vsej Sloveniji. Zagovornik načela enakosti je osrednji neodvisni državni organ za varstvo pred diskriminacijo in spodbujanje enakopravnosti, kar je tudi sporočilo in cilj Dneva za spremembe.
Udeleženci Dneva za spremembe skozi vrsto različnih dogodkov in aktivnosti sporočamo, da sobivamo v sožitju družbenih skupin in posameznikov. Enake možnosti so neločljivo povezane z raznolikostjo, ki našo družbo krepi in bogati.
Zagovornik se na Prešernovem trgu in na različnih lokacijah v Ljubljani in okolici predstavlja z informacijami, kako lahko konkretno ponudi pomoč osebam, ki so doživele diskriminacijo. V zloženkah, ki so na voljo na stojnicah, so kontaktni podatki in navodila občankam in občanom, kako pridejo do nasveta ali do formalne prijave o neenaki obravnavi, ki so jo doživeli sami ali njihovi bližnji.
Na Prešernovem trgu v centru Ljubljane je postavljena razstava Zagovornika načela enakosti, na kateri predstavljamo naše ambasadorke in ambasadorje načela enakosti in nediskriminacije. To so: športnik Gal Jakič, generalna direktorica policije Tatjana Bobnar, zdravnik in nekdanji župan Peter Bosman, častna ambasadorka medkulturnega dialoga Faila Pašić Bišić, univerzitetna profesorica Gabi Čačinovič, študent Tilen Albreht in socialni delavec Rok Usenik.
Zahvaljujemo se našim ambasadorkam in ambasadorjem, ki so se izpostavili in ki takšni, kakršni so, bogatijo našo družbo. Osebne okoliščine, zaradi katerih je diskriminacija prepovedana, so: spol, rasa, narodnost ali jezik, vera ali prepričanje, invalidnost, starost, spolna usmerjenost, identiteta in izraz ter družbeni položaj in premoženjsko stanje.
Zagovornik načela enakosti vabi in poziva vse, ki ste doživeli diskriminacijo, da nas pokličete in spregovorite o diskriminaciji. Prijavite jo lahko na naši brezplačni številki 080 81 80 ali nam pišete na gp@zagovornik-rs.si.
Naj 6. april postane tudi vaš Dan za spremembe!