Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik se je včeraj v Velenju srečal z županom Mestne občine Velenje Bojanom Kontičem, županom občine Šoštanj Darkom Menihom in županom občine Šmartno ob Paki Jankom Kopušarjem in tako začel kampanjo po Sloveniji. Župani šaleških občin so Zagovorniku načela enakosti predstavili težave, s katerimi se soočajo na področju sociale, zdravstva in integracije tujcev, ki živijo v njihovih občinah. Zagovornik podpira prizadevanja občin za dodatna sredstva s strani države v procesu integracije priseljencev.

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je predstavil delovanje in pristojnosti novega državnega organa na področju varstva pred diskriminacijo in možnosti, ki jih imajo občanke in občani pri soočanju z diskriminacijo. Izrazil je tudi pripravljenost za sodelovanje z lokalno skupnostjo na področjih, ki sodijo pod pristojnost Zagovornika in ki so jih župani kot take predstavili.

Velenje je namreč večkulturno mesto z veliko priseljenci kar mesto hkrati bogati, odpira pa vprašanja integracije, zlasti na področju šolstva, zdravstva in zaposlovanja. Velenjski župan Bojan Kontič je poudaril, da mora občina poskuša zagotoviti institucionalne pogoje za prihod tuje delovne sile, vendar pri tem potrebuje pomoč države. »Tam kjer so pogoji za življenje enaki za vse, je prostora za diskriminacijo manj. Tam, kjer so ljudje nezadovoljni zaradi neenakosti pa pride do nestrpnosti,« je poudaril velenjski župan Bojan Kontič.

Zagovornik načela enakosti je županom predstavil zloženko, ki na enostaven in pregleden način pojasnjuje, kaj je diskriminacija in kdaj in koga se lahko žrtve diskriminacije obrnejo. Svoj obisk je zagovornik nadaljeval v invalidskem podjetju Gorenje IPC, kjer je na delovnem sestanki s predstavniki lokalnega gospodarstva v okviru Savinjsko – Šaleške gospodarske zbornice govoril o konkretnih primerih varstva pred diskriminacijo na področju trga dela. Gorenje IPC, ki je največje invalidsko podjetje v državi, je primer dobre prakse zaposlovanja invalidov. Trenutno zaposluje 466 invalidov, kar predstavlja 51 odstotkov zaposlenih v podjetju.

Zagovornik načela enakosti je z zadovoljstvom prisluhnil predstavitvam vseh navzočih direktorjev lokalnih podjetij, ki uspešno prilagajajo delovna mesta in delovni čas invalidom. Primere dobrih praks bo Zagovornik tekom kampanje posredoval drugim lokalnim skupnostim in gospodarstvenikom.

Zagovornik je popoldne obiskal Dom za varstvo odraslih Velenje, delovni obisk Šaleške doline pa zaključil s pogovorom z direktorico Mreže MaMa Majo Hostnik v Knjižnjici Velenje. Spregovorila sta o pomenu sodelovanja neodvisnega državnega organa in nevladnega sektorja v boju proti diskriminaciji in odgovarjala na vprašanja občinstva. Vprašanja so se nanašala na področje pravic, ki izhajajo iz državljanstva, delovanja društev in med drugim izvajanju Zakona o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami.

V času obiska je v prostorih velenjske občine delovala terenska pisarna zagovornika, kjer so lahko občanke in občani pridobili informacije in svetovanje na področju varstva pred diskriminacijo.