Zagovornik načela enakosti je bil o domnevni diskriminaciji pri pokopu žrtev vojnega in povojnega nasilja romske narodnosti obveščen preko socialnih omrežij. Zagovornik se je odločil, da bo organ primer obravnaval po uradni dolžnosti skladno z Zakonom o varstvu pred diskriminacijo.

Po pregledu in preučitvi vse dokumentacije je Zagovornik načela enakosti v upravnem postopku izdal odločbo, s katero diskriminacije ni ugotovil.

V postopku se je izkazalo, da je javno podjetje Žale v preteklosti v več primerih zavrnilo pokop žrtev vojnega in povojnega nasilja ne glede na narodnost in zato zavrnitev pokopa romskih žrtev vojnega in povojnega nasilja ne moremo šteti za diskriminacijo.

Povzetek primera najdete tukaj.