Strokovni sodelavec Zagovornika načela enakosti Boštjan Vernik Šetinc se je udeležil strokovnega posveta ob svetovnem dnevu beguncev, ki je potekal v organizaciji Društva Odnos, Inštituta za afriške študije in Človekoljubnega dobrodelnega društva Up. V ospredju je bila razprava o vprašanjih integracije beguncev ter oseb z migrantsko izkušnjo v Sloveniji. Dogodek je potekal v posebnih pogojih zaradi varovalnih zaščitnih ukrepov zaradi pandemije, zato se ga je udeležilo manjše število deležnikov. Med njimi so bili predstavniki podpornih nevladnih organizacij kot institucij, vključno z vodjo Urada Vlade RS za oskrbo in integracijo beguncev mag. Katarino Štrukelj, pa tudi predstavniki oseb z begunsko oz. migrantsko izkušnjo.

Udeleženci so poudarili, da je integracija dvosmeren proces. Nanizali so več izzivov, od vprašanj blaženja stisk v azilnem domu zaradi preteklih travm, rabe jezika, kulturnih mediatorjev, vključujočega šolanja, socialne aktivacije in zaposlovanja do zdravja in težav z birokratskimi postopki, npr. ob izpolnjevanju obrazcev. Izpostavljene so bile priložnosti za napredek pri delu vseh deležnikov. Predstavnik Zagovornika Boštjan Vernik Šetinc je povedal, da si Zagovornik ne prizadeva le za preprečevanje izključevanja, ampak tudi za enake možnosti, enakost in družbeno vključevanje ter vključenost vseh ljudi. V nadaljevanju je predstavil nekaj primerov s katerimi se je srečal Zagovornik in prisotne pozval k prijavam sumov diskriminacije, lahko tudi anonimno.