Mladi parlamentarci in parlamentarke so na plenarnem zasedanju 29. nacionalnega Otroškega parlamenta, ki ga je v Državnem zboru RS organizirala Zveza prijateljev mladine Slovenije, prisotnim ministrom, parlamentarcem in drugim vabljenim gostom predstavili pobude za izboljšanje šolstva in šolskega sistema. O njih so razpravljali v dopoldanskem delu v skupinah glede na vsebinske sklope: šola za življenje, odnosi v šoli, metode in načini poučevanja oz. učenja in učne vsebine. Kot novo metodo za naslavljanje neprimernega vedenja v šoli so predlagali uvedbo družbeno koristnega dela. Prav tako si pa želijo več ur obveznih vsebin s področja etike in psihologije, predvsem z vidika učenja obvladovanja čustev, retorike in bontona. Mladi pričakujejo podporo pri medgeneracijskem druženju in mediaciji, kadar prihaja do konfliktov. Izpostavili so pomanjkljiva znanja za varno uporabo in sodelovanje na svetovnem spletu. Zagovornik načela enakosti ob tem ugotavlja, da so mladi parlamentarci in parlamentarke v svojih predlogih za izboljšave šolskega sistema prepoznali pomembnost spoštovanja načela enakosti in naslavljali tudi izzive medvrstniškega nasilja in sovražnega govora v šolah.

V imenu Zagovornika načela enakosti se je plenarnega zasedanja udeležila Nevenka Prešlenkova. V kratki predstavitvi je izpostavila, da je starost, v konkretnem primeru pa mladost, ena od tistih osebnih okoliščin, ki so še posebej varovane pred diskriminacijo.