Zagovornik načela enakosti se je danes udeležil razprave “Skupaj smo uspešnejši: krepitev javnozdravstvenih pristopov in dostopnosti do zdravstvenega varstva na področju romske skupnosti”, ki jo je izvedel Urad Vlade RS za narodnosti. V okviru Nacionalnega programa ukrepov Vlade RS za Rome za obdobje 2017 – 2021 je področje zdravstvenega varstva usmerjeno v izboljšanje storitev zdravstvenega varstva za Rome, poudarek je na zdravju otrok in žensk. Nacionalni inštitut za javno zdravje je predstavil raziskavo o koriščenju zdravstvenih storitev za Rome, primere dobrih praks in terenske izkušnje s področja zdravja Romov.