Mreža MaMa je danes v sodelovanju z Mladinskim centrom Brežice organizirala zaključno druženje vseh mladinskih centrov, ki so člani Mreže MaMa. Organizatorji so predstavili strategijo Socialnega vključevanja v mladinskih centrih, ki je nastala v okviru istoimenskega projekta Erasmus+: MVA, Socialno vključevanje v mladinskih centrih, ki ga Mreža MaMa izvaja skupaj z mednarodnimi partnerji iz Estonije, Latvije in Nemčije. Njegov namen je razviti strateške usmeritve, ki bodo omogočile mladinskim centrom vpogled v programski razvoj na področju socialne vključenosti.

Zagovornik načela enakosti je aktivno sodeloval na pogovoru ključnih deležnikov na temo socialnega vključevanja mladih v mladinske centre in v lokalnem okolju. Raziskava, ki jo je opravil Zagovornik načela enakosti, je pokazala, da so bile osebe, ki so se z diskriminacijo že srečale, največkrat diskriminirane zaradi njihove starosti, družbenega položaja in zdravstvenega stanja. Poudaril je, da je diskriminacija mladih še posebej problematična, ko nastopa v povezavi z drugimi osebnimi okoliščinami, kot so spol, narodnost, invalidnost, družbeni položaj, premoženjsko stanje ali katera koli drugo osebna okoliščina.