V Parizu se Zagovornik načela enakosti udeležuje praznovanja 25. obletnice delovanja Evropske komisije proti rasizmu in nestrpnosti (ECRI). V sklopu raznovrstnih dogodkov se je Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik udeležil delavnice o sovražnem govoru, ki jo v Parizu, pod okriljem francoskega predsedstva Odboru ministrov pri Svetu Evrope, organizira Svet Evrope. Predstavniki institucij Sveta Evrope so pozdravili prisotne in poudarili pomen preprečevanja nasilja in nestrpnosti zoper LGBTI+ osebe. Žrtve policiji velikokrat ne prijavijo nasilja, saj ne zaupajo oblastem. Izobraževanje policije in tožilstva to lahko spremeni.

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ob tem komisarki Sveta Evrope za človekove pravice Dunji Mijatović predstavil poročilo o izzivih, s katerimi se Zagovornik načela enakosti sooča v Sloveniji.

Komisija za boj proti rasizmu in nestrpnosti sveta Evrope (European Commission against Racism and Intolerance – ECRI) deluje na področju človekovih pravic. Sestavljena je iz neodvisnih strokovnjakov in nadzoruje težave v povezavi z rasizmom, ksenofobijo, antisemitizmom, nestrpnostjo in diskriminacijo na podlagi rase, nacionalnega ali etničnega porekla, barve kože, državljanstva, religije in jezika. Izdaja poročila o državah članicah na teh področjih in priporočila glede ukrepanja. Komisija za boj proti rasizmu in nestrpnosti je prepričana, da organi za načelo enakost igrajo pomembno vlogo za preprečevanje diskriminacije na nacionalni ravni. V svojih splošnih priporočilih spodbuja njihovo ustanavljanje in krepitev že obstoječih. V boju proti rasizmu in nestrpnosti smatra Komisija za boj proti rasizmu in nestrpnosti nacionalne organe za načelo enakosti za strateške partnerje in z njimi krepi svoje delovne odnose.