Državni svet in Zveza gluhih in naglušnih Slovenije danes organizirata posvet z naslovom Znakovni jezik za vse. Udeležuje se ga tudi ekipa Zagovornika načela enakosti in predstojnik organa Miha Lobnik.

V pozdravnem nagovoru je Mladen Veršič, predsednik Zveze društev in naglušnih Slovenije poudaril kako pomembno je, da bi znakovni jezik vpisali v slovensko ustavo. Zveza društev gluhih in naglušnih si želi, da bi bil postopek končan do 14. 11. 2019, ko obeležujemo nacionalni dan slovenskega znakovnega jezika. V Sloveniji je približno 1000 gluhih, ki uporabljajo slovenski znakovni jezik, približno 450 oseb ima polžev vsadek, okoli 100 pa je gluhoslepih oseb, ki uporabljajo znakovni jezik. Približno 75.000 oseb pa ima slušni aparat.

“Znakovni jezik je za njegove uporabnike materni jezik, osnovni in edini jezik za komuniciranje. Z vpisom znakovnega jezika v ustavo bi njegovim uporabnikom zagotovili ustavnopravne podlage za sprejem ukrepov, s katerimi jim bo dejansko omogočeno polno uveljavljanje vseh človekovih pravic in temeljnih svoboščin,” poudarja Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti. Slovenija bo sicer, če bo do tega prišlo, peta država EU, ki bo imela pravico do uporabe znakovnega jezika zapisano v ustavi. To so doslej storile Avstrija, Finska, Madžarska in Portugalska.