Ministrstvo za javno upravo je danes v Kopru organiziralo že peti posvet o izvajanju dvojezičnosti v devetih občinah, kjer bivata italijanska in madžarska narodna skupnost. Posvet predstavlja eno od aktivnosti ministrstva za odpravo razkoraka med s predpisi določenimi obveznostmi občinskih organov in dejanskim izvajanjem dvojezičnosti v praksi.

Udeležil se ga je tudi Zagovornik načela enakosti. Na tokratnem posvetu so predstavili izvajanje državnih predpisov, Evropske listine o regionalnih in manjšinskih jezikih v Republiki Sloveniji ter izkušnje z lanskoletnih volitev svetov občinskih samoupravnih narodnih skupnosti. Spregovorili so tudi o dobrih praksah dvojezičnega poslovanja upravnih enot in o uporabi obeh uradnih jezikov v občinah.