Danes je Zagovornik načela enakosti na Okrajno sodišče v Ljubljani vložil tožbo zaradi diskriminacije zaradi starosti. Tožbo je vložil v imenu in s soglasjem predlagatelja, ki se je obrnil na Zagovornika zaradi domnevne diskriminacije. Slednjo je Zagovornik v svojem postopku tudi ugotovil. Tožba je vložena proti Društvu kolesarskih sodnikov Slovenije, ki tožniku ni več dopustilo sojenja na tekmovanjih, zaradi dopolnjene starosti 70 let. Društvo kolesarskih sodnikov Slovenije kljub pozivu Zagovornika diskriminatornega statuta ni spremenilo. Zastopanje na sodišču je po Zakonu o varstvu pred diskriminacijo ena od Zagovornikovih pristojnosti, ki jo Zagovornik prvič udejanja.

Predlagatelj je bil vse življenje strasten športnik, z velikim veseljem je opravljal tudi delo športnega sodnika. Po upokojitvi se je posvečal športu in sojenju na tekmovanjih. Delo je opravljal vestno, bilo mu je v veliko zadovoljstvo.

Si lahko predstavljate, da samo zaradi svoje starosti ne smete več opravljati svojega najljubšega dela, čeprav imate za to vse potrebne sposobnosti?

Prav to se je zgodilo predlagatelju, ko je dopolnil 70 let. Zaradi starosti je avtomatično izgubil možnost sojenja na športnih tekmovanjih. S to odločitvijo se ni hotel sprijazniti, zato je oddal prijavo za obravnavo diskriminacije Zagovorniku načela enakosti. Zagovornik je ugotovil, da je odločitev Društva kolesarskih sodnikov Slovenije, katerega član je, diskriminatorna na podlagi osebne okoliščine – starosti. Predlagatelj je tako dobil potrditev, da je res žrtev diskriminacije.

V njegovem primeru gre za neposredno diskriminacijo. O njej govorimo, če je oseba ali skupina oseb zaradi določene osebne okoliščine bila, je ali bi lahko bila v enakih ali podobnih situacijah obravnavana manj ugodno, kot se obravnava, se je obravnavala ali bi se obravnavala druga oseba ali skupina oseb. To pomeni, da je bil predlagatelj zaradi predpisa, ki je postavil starostno mejo za sojenje na športih tekmah, obravnavan slabše, kot bi bil njegov mlajši kolega.

Zavedati se moramo, da vsaka krivica sicer ni diskriminacija. Za ugotovitev diskriminacije mora Zagovornik načela enakosti / kot določa Zakon o varstvu pred diskriminacijo / ugotoviti njeno obliko in opredeliti področje, na katerem se je zgodila, ter osebno okoliščino, ki jo je povzročila.

Diskriminacija je prepovedana na vseh področjih družbenega življenja. Med področji, ki pa so še izrecno našteti v Zakonu o varstvu pred diskriminacijo, so tudi pogoji za dostop do dela oziroma poklica (v primeru prijavitelja licenca za športne sodnike pomeni dovoljenje za opravljanje specifičnega dela- kolesarskega sodnika).

Slovenija je po podatkih OZN v skupini desetih držav, kjer se družba najhitreje stara. V dolgoživi družbi, kjer se delež starejših v populaciji povečuje, lahko pričakujemo tudi večji obseg diskriminatorne obravnave starejših. Zato se je proti diskriminaciji zaradi starosti potrebno boriti.

Ob tej priložnosti Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti poudarja :»Starost je še vedno razlog nepotrebnih in neupravičenih izključevanj oseb iz različnih družbenih dejavnosti. To opažamo, kadar se ne upošteva dejanska zmožnost oseb za opravljanje dela ali dejavnosti, ampak osebam po določeni starosti omejijo sodelovanje. To ni sprejemljivo. Vemo, da so za sodelovanje ključne sposobnosti – te pa same po sebi niso odvisne samo od let. Državljanke in državljane Slovenije pred diskriminacijo zaradi starosti varujeta tako 14. člen Ustave RS kot Zakon o varstvu pred diskriminacijo.«

Celoten anonimiziran primer najdete tukaj.