Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik se v Atenah udeležuje mednarodne konference platforme Sveta Evrope, Agencije Evropske unije za temeljne pravice, Evropskega združenja varuhov človekovih pravic in Equineta o enakosti in človekovih pravicah v času ekonomskih in finančnih pritiskov.

Poudarki konference so na potrebi po vzpostavitvi mehanizmov napovedi in spremljanja učinkov ekonomskih politik na človekove pravice in enakost ter vlogi organov za enakost pri spremljanju teh učinkov in pri preprečevanju povečevanja revščine in izključenosti.

Dogodka se poleg predstavnikov Sveta Evrope in Agencije EU za temeljne pravice udeležujejo predstavniki varuhov človekovih pravic in organov za enakost.