Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti je 28. in 29. oktobra v Podgorici sodeloval na IV. Regionalni konferenci zagovornikov enakosti JV Evrope. Konferenca predstavlja eno izmed redkih priložnosti, da predstavniki organov za enakost izvejo, kako se z diskriminacijo soočajo njihovi kolegi v regiji.
Miha Lobnik je sodeloval na okrogli mizi o zagotavljanju materialnih pogojev za neodvisno in učinkovito delo organov za varstvo pred diskriminacijo. Predstavil je letošnje povečanje finančnih sredstev, ki so jih zagotovili Vlada Republike Slovenije ter poslanci in poslanke Državnega zbora RS. S tem sledijo priporočilom evropske komisije. Povečanje finančnih sredstev zagotavlja neodvisno delovanje Zagovornika načela enakosti.

Poleg Mihe Lobnika so na dogodku sodelovali tudi Hilmi Jashari, Robert Gajda, Tatjana Jokanović, Šućko Baković in Ljubinko Mitrović.