Od 14. do 16. maja 2019 bodo na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani potekali »Dnevi medgeneracijskega sožitja«. Rdeča nit prireditve je sožitje med generacijami. Na dogodku bo aktivno sodeloval tudi Zagovornik načela enakosti. Miha Lobnik, predstojnik neodvisnega državnega organa: »Za diskriminacijo štejemo tisto neenako obravnavo, ki jo posameznik doživlja zaradi svoje osebne značilnosti. Starost je ena izmed osebnih značilnosti, ki jih Zakon o varstvu pred diskriminacijo izrecno navaja. Z udeležbo na Dnevih medgeneracijskega sožitja želimo ozaveščati o aktivnostih Zagovornika načela enakosti ter naše delo in organ približati ljudem.«

Široka paleta aktivnosti na Dnevih medgeneracijskega sožitja

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik se bo v torek, 14. 5. 2019 ob 10. uri udeležil slavnostne otvoritve »Dnevov medgeneracijskega sožitja«, po otvoritvi pa si bo skupaj z ostalimi častnimi gosti ogledal razstavni prostor.

Tekom celotnega dogodka bo na Gospodarskem razstavišču tudi stojnica Zagovornika načela enakosti. Strokovne sodelavke in sodelavci bodo obiskovalcem predstavili delovanje in poslanstvo organa, na voljo pa bodo tudi za svetovanje osebam, ki so ali se počutijo diskriminirane ali pa so bili priča diskriminaciji. Obiskovalci in obiskovalke pa si bodo lahko ogledali tudi potujočo razstavo, ki predstavlja osebne okoliščine diskriminacije.

Zagovornik bo organiziral tudi dve delavnici in sicer v torek, 14. 5 in sredo, 15.5 maja med 15. in 16. uro z naslovom “O prepovedi diskriminacije in starosti kot eni od posebej varovanih osebnih okoliščin”. Na delavnici bodo strokovne sodelavke in sodelavci Zagovornika predstavili zakonske podlage za varstvo pred diskriminacijo, delovanje avtonomnega organa, pojasnili razlikovanje med krivico in diskriminacijo, predstavili raziskavo javnega mnenja o zaznavi diskriminacije s poudarkom na starosti ter svetovali kam se obrniti po pomoč in kako podati prijavo zatrjevane diskriminacije.

Dnevi medgeneracijskega sožitja: za strpno in družbeno odgovorno okolje

Program »Dnevov medgeneracijskega sožitja« je zastavljen tako, da naslavlja probleme in stiske vseh generacij in obiskovalce in obiskovalke spodbuja k oblikovanju strpnejše in odgovornejše družbe. Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti ob tem poudarja: »Nenehno si je potrebno prizadevati za enake možnosti vseh v naši družbi, ne glede na starost.«