Zagovornik načela enakosti je danes sprejel slovenske poslance v Evropskem parlamentu, ki so se odzvali vabilu na delovno srečanje. Predstavil je razvoj in pristojnosti državnega organa ter kako Slovenija izpolnjuje svoje obveznosti do Evropske unije.

Spregovorili so o priporočilih Evropske komisije in Sveta Evrope o skupnih evropskih standardih za čim bolj učinkovito delovanje evropskih organov za enakost in varstvo pred diskriminacijo.

Evropski poslanci so pozdravili dosedanji proces vzpostavitve institucije in dejstvo, da je Slovenija tako na področju varstva pred diskriminacijo postala primerljiva z ostalimi državami Evropske unije. Pozitivno so ocenili znotrajevropsko sodelovanje, ki ga je Zagovornik vzpostavil s sorodnimi nacionalnimi državnimi organi za enakost in skupne projekte z državami Evropske unije na področju varstva pred diskriminacijo na delovnem mestu ter varstvu človekovih pravic v gospodarstvu.

Na delovnem srečanju je evropske poslance zanimalo stanje diskriminacije v Sloveniji, kot ga je pokazala raziskava javnega mnenja, ki jo je opravil Zagovornik. Izpostavili so tudi nujnost sodelovanja drugih državnih organov, ki pri odpravljanju diskriminacije sodelujejo z Zagovornikom načela enakosti.

Delovnega srečanja z zagovornikom so se udeležili Tanja Fajon, Igor Šoltes in Ivo Vajgl.