Zagovornik načela enakosti je med 1. in 3. oktobrom sodeloval na 19. Festivalu za tretje življenjsko obdoje, ki je potekal v Cankarjevem domu. Obiskovalcem smo predstavili naše delo in pristojnosti na področju varstva pred diskriminacijo. Strokovni sodelavci Zagovornika načela enakosti so bili na stojnici obiskovalkam in obiskovalcem na voljo za pogovor in pojasnila. Obiskovalke in obiskovalci so z nami delili misli o enakosti in reševali križanko o diskriminaciji.

Častni govorec ob zaključku festivala je bil Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti. »Nihče ne sme biti zapostavljen zaradi osebnih okoliščin. Ena izmed njih je tudi starost. Ekipa Zagovornika načela enakosti na terenskih obiskih pogosto obišče domove za varstvo starejših. Po obiskih smo na pristojno ministrstvo naslovili priporočilo, da sprejme enotne standarde in normative zdravstvene oskrbe v domovih. Pri Zagovorniku načela enakosti si bomo še naprej prizadevali, da ljudje zaradi starosti ne bodo izključeni,« je v svojem nagovoru poudaril Miha Lobnik.

Festival za tretje življenjsko obdobje je sicer edinstvena prireditev za starejše v Sloveniji in največja tovrstna prireditev v Evropi. Je prostor povezovanja, izmenjave idej in ustvarjanja, posvečen aktivnemu staranju, izboljšanju kakovosti življenja starejših in uresničevanju solidarnosti med generacijami.