Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je danes zunanjemu ministru dr. Miru Cerarju predal Redno letno poročilo 2018 in predstavil nadaljnje aktivnosti organa na področju varstva pred diskriminacijo. Minister je pozitivno ocenil dosedanji hiter razvoj organa ter se zavzel za nadaljnje sodelovanje med institucijama.

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ob tem predstavil sodelovanje institucije v okviru mednarodne organizacije Equinet in povezovanje s tovrstnimi institucijami v EU in v regiji Zahodnega Balkana. Skupaj z ministrom sta se zavzela za tesno sodelovanje tudi v času priprav na predsedovanje Slovenije Svetu EU, kjer bo Slovenija, po besedah ministra Cerarja, pomembno pozornost še naprej posvečala varovanju človekovih pravic in boju proti diskriminaciji ranljivih skupin v mednarodni skupnosti. Miha Lobnik je ob tem izpostavil, da bi se Slovenija v okviru predsedovanja lahko predstavila kot primer dobre prakse razvoja neodvisnega organa za enakost ter urejanja področja varstva pred diskriminacijo. To pa zlasti v luči dejstva, da so se na ravni EU znova obudile razprave o t.i. horizontalni nediskriminacijski direktivi, ki bi varstvo pred diskriminacijo razširila na vsa ključna področja družbenega življenja.

Kot je poudaril zunanji minister so trenutno v fazi priprav na periodični pregled stanja človekovih pravic v Sloveniji, ki bo prihodnji teden potekal v Ženevi. Univerzalni periodični pregled je mehanizem Sveta OZN za človekove pravice, ki poteka trikrat letno v Ženevi. Države medsebojno opravijo pregled spoštovanja človekovih pravic v posamezni državi. V tokratnem ciklusu, ki se je začel včeraj 4. novembra bo pregledanih 14 držav, med drugim tudi Slovenija. Zagovornik upa, da bo Slovenija, v kolikor jih bo prejela, v okviru pregleda sprejela priporočila, povezana z zbiranjem podatkov, razčlenjenih po posameznih osebnih okoliščinah. Takšni podatki so bistveni za spremljanje stanja neenakosti v družbi in oblikovanje ustreznih politik varstva pred diskriminacijo.