Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti se je danes sestal s predsednikom Ustavnega sodišča dr. Rajkom Knezom in generalnih sekretarjem sodišča dr. Sebastianom Neradom.  Zagovornik je predsedniku Ustavnega sodišča predal redno letno poročilo za leto 2018 in predstavil delovanje organa Zagovornik načela enakosti.