Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik se je danes udeležil strokovnega posveta z naslovom »HIV in zdravstveni delavci«, ki je potekal v organizaciji Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in društva Legebitra. Spregovoril je o varstvu pred diskriminacijo oseb, ki živijo s hivom. Poudaril je, da se na Zagovornika načela enakosti tudi ljudje, ki živijo s HIVOM, tudi anonimno, če se jim zdi, da so bili neenako obravnavani. »Imeli smo primer osebe, ki živi s HIVOM, ki je imela težave pri zaposlitvi in druge osebe, ki je bila s strani zdravstvenega osebja deležna prekomernih ukrepov,« je še poudaril zagovornik načela enakosti Miha Lobnik. V nadaljevanju se je Miha Lobnik udeležil tudi okrogle mize z naslovom »Obravnava HIV pozitivnih pacientov v zdravstvu« na kateri so sodelovali še: Rok Praprotnik, dr. dent. med., Rok Jurič, dr. dent. med., spec. zobnih bolezni in endodontije, član ZZS, Sebastjan Sitar, DIC Legebitra, Prof. dr. Janez Tomažič, dr. med., spec. Infektolog in Špela Vidovič, dr. med., spec. javnega zdravja.